Velkommen til KortInfo Brugervejledning

KortInfo er et udstillingsvindue, hvor der er mulighed for at stille en række oplysninger og kort til rådighed for såvel medarbejdere, samarbejdspartnere som andre interesserede.

Hvilke temaer og baggrundskort der udstilles, afgøres af den enkelte kortudbyder.
Det samme gør sig gældende i forhold til, hvilke sider der er oprettet og hvilke værktøjer der er tilknyttet kortet.

KortInfosider kan opsætte til flere forskellige klienttyper, alt efter hvilken platform du åbner kortet fra pc eller tablets. Vejledningen bliver opdateret løbende, når KortInfo opdateres.

 

KortInfo Lite

Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en kortopslagsside i KortInfo i en Lite-klient åbnet via en pc.

 

 

Vejledningen er bygget op i forhold til selve kortvinduet. Der ligger nogle værktøjer over vinduet 1, i vinduet 2, til højre 4 og venstre 3 for vinduet; i paneler. Der kan også opsættes værktøjer under 5 kortvinduet. De kan åbnes/lukkes via knappen .

Da din kortudbyder selv vælger, hvilke værktøjer der skal være til rådighed, kan det være, at du mangler nogle værktøjer i panelerne eller at panelerne måske helt er væk i forhold til det der er vist i vejledningen.

 

1 Værktøjer over kortvinduet

Værktøjsknapper over kortvinduet anvendes som indgangsvinkel til kortet, herunder søgninger. Der ligger også generelle værktøjer, såsom print og tegneværktøjer. Editering skal du aktivere via info-knappen eller via menuerne bag det enkelte tema. Se mere om de enkelte værktøjer

Featureinfo

Avanceret kontrol af temaer

Print

Mål

Tegneværktøj (redlining)

Søgninger (Dette er også en søgning Administrator kan have sat andre knapper med søgninger op)

Workspace

Linkgenerator

Google street view

Zoom til enhedens position

Opsætning - bl.a. måleenheder, snapinstilling og fortløbende editering

Hop mellem kortsider

Skift klienttype

Hjælp - link til denne brugervejledning

Login til brugerspecifikke data og arbejdsområder

 

2 Værktøjer i kortvinduet

Disse værktøjer er tilknyttet navigationen i kortet. Du kan bl.a. zoome og se i et bestemt målforhold.

Navigationsknapper

Koordinater

Målestok

Oversigtskort - Tryk på og oversigtskortet kommer frem

Copyright tekst - Hvis der er opsat link til ophavsrettighedsdokumenter kan de nås via Copyright teksten

 

3 Værktøjer til venstre for kortvinduet

Disse værktøjer har temaet som omdrejningspunkt. her kan du tænde og slukke temaer, skifte baggrundskort, starte editering og finde ejendomsdata.

Temaer

Søgefunktion - find tema

Hent ekstra temaer

Ikoner efter temanavn

Baggrundskort

Dobbelt baggrundkort

Prædefinerede kortudsnit. Fanen kan være skjult af administrator (kaldet interesseområder på billedet)

Egne lag - Hvis der er opsat mulighed for det, så kan brugere hente egne lag ind til visning i kortsiden

Ejendomsopslagsmodul

RetAdressePunkter

 

4 Funktioner til højre for kortvinduet

Disse værktøjer har værdier i temaer som omdrejningspunkt. Her kan du se signaturforklaringer, beskrivelser og aktivere filtre

Signaturforklaring

Beskrivelse

Filtre

 

5 Funktioner under kortvinduet

Disse værktøjer har udvalgte værdier i temaer som omdrejningspunkt. Her kan du se lister og eksportere data til andre programmer

Ejendomsopslag - resultatliste

Tabelvindue

RetAdressePunkter - listevindue

 

Andre funktioner

Editering

Eksempler på brug af editeirngsværktøjerne

Genvejstaster

Zoomniveau og målforhold

3. parts programmer

Oversigtsside

 

KortInfo Touch

Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en kortopslagsside i KortInfo Touch åbnet via en pc.

 

 

Se mere om KortInfo Touch-klienten